Vill du veta mer?

Delta på ett digitalt informationsmöte

Vill du arbeta med utveckling och förändring?
Vi presenterar våra utbildningar och vad du kan använda dem till:
  • Certifierad förändringsledare, lär dig leda ett professionellt förändringsarbete.
  • Introduktion till Janssen's Model, grundläggande förändringskunskap, ger dig verktyg för att fånga upp nuläget i en grupp inför utveckling och förändring. 
  • Personlig dialektik, lär mer om grundläggande skillnader i människors sätt att vara och se på livet, och hur dessa skillnader kan användas för att förbättra kommunikation, lösa konflikter och samarbeta.
  • Nulägesanalys, under din handledning kan en grupp gemensamt kartlägga och analysera sin verksamhet och komma fram till handlingsplaner och mätbara mål.
ANMÄLAN
Anmäl dig här