Förändringens fyra rum

Vi är bäst på förändringsarbete

Claes Janssen, PhD, är upphovsman till den erkända ledarskaps- och förändringsteorin Förändringens fyra rum. Claes Janssen sitter med i Janssen's Models Advisory board.
 
Från 1 februari 2021 har upphovsrätten till teorin, modellen och dess verktyg övergått till Wilson Utveckling AB, och drivs under det nya varumärket Janssen’s Model. Vi vidareutvecklar kontinuerligt hela konceptet för att möta dagens och framtidens utmaningar och behov.
 
Janssen’s Model certifierar och utbildar handledare som arbetar professionellt med alla typer av utvecklings- och förändringsarbeten. Det kan röra sig om allt från stora förändringsprojekt, skapande av rätt kultur och struktur i organisationer med ett gemensamt språk, till att hjälpa enskilda individer i såväl utveckling som förändring. Teorin, modellen och dess verktyg skapar förutsättningar för hållbara organisationer med välmående individer.

Vår vision:
Janssen’s Model är det självklara valet vid professionellt förändrings- och utvecklingsarbete såväl nationellt som internationellt.