Allmänna villkor

Samtliga verktyg är varumärkesskyddade och får enbart användas av certifierade användare. Materialen får inte kopieras, mångfaldigas eller förändras. De får heller inte spridas i annan form, t ex genom att läggas ut på en webbplats eller spridas digitalt utan tillåtelse.