Certifiering

TRE VERKTYG FÖR UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

INTRODUKTION JANSSENS MODEL


GRUNDLÄGGANDE FÖRÄNDRINGSKUNSKAP
Genom att använda verktyget Introduktion till Janssen's Model får du kunskap om vad som sker med individer, grupper och organisationer vid utveckling och förändring. Under programmet kommer du att få arbeta med att bygga upp Teorin förändringens fyra rum och att själv genomföra och handleda individer, grupper och organisationer i verktyget.

Utbildningsdagarna varvas med föreläsningar och workshops. Du kommer att få arbetsuppgifter att utföra mellan modulerna som följs upp digitalt. Mellan de två modulerna får du tillgång till verktyget för att träna, uppföljning sker digitalt. 

EXAMINATION
För att bli certifierad behöver du ha genomfört och klarat av de mellanliggande arbetsuppgifterna.

PROGRAMMETS LÄNGD
2 + 1 dagar.

PRIS
22 000 kr exkl moms.
INNEHÅLL
 • Grundläggande kunskap om vad som sker med individer, grupper och organisationer vid utveckling och förändring.
 • Själv genomföra verktyget Introduktion till Janssen's Model. Verktyget hjälper dig att fånga och hantera både uppkomna situationer och eventuellt motstånd till förändring. 
 • Övergripande kunskap om verktygen Nulägesanalys och Personlig dialektik
 •  Rollen som handledare i förändringsprocessen.
 
UPPLÄGG
 • Modul 1. Två dagar. Förändringskunskap baserat på teorin Förändringens fyra rum.
 • Modul 2. En dag. Certifiering i Introduktion till Janssen's Model.
   
Information om programstarter finns här

NULÄGESANALYS


NULÄGESANALYS
Som certifierad i Nulägesanalys får du kunskap om hur grupper och organisationer mår och fungerar. Verktyget hjälper dig att fånga upp och hantera både uppkomna situationer och eventuellt motstånd till förändring.
Genom att genomföra Nulägesanalysen låter du alla deltagare i en grupp/organisation besvara frågor om hur de uppfattar nuläget inom sin verksamhet. Utifrån svaren genomför gruppen tillsammans en analys över vad som behöver förändras och utvecklas, vilket leder till en handlingsplan där alla åtgärder är förankrade direkt. Verktyget flyttar framgångsrikt ut ansvaret på individnivå och skapar därigenom det engagemang och den delaktighet som är nödvändig för att genomföra ett framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete.
 
Utbildningsdagarna varvas med föreläsningar och workshops. Du kommer att få arbetsuppgifter att utföra mellan modulerna som följs upp digitalt. Mellan de två modulerna får du tillgång till verktyget för att träna, uppföljning sker digitalt. 

EXAMINATION
För att bli certifierad behöver du ha genomfört och klarat av de mellanliggande arbetsuppgifterna.

PROGRAMMETS LÄNGD
2 + 1 dagar.

PRIS
18 000 kr exkl moms.
FÖRKUNSKAPER
Du ska vara certifierad i Introduktion till Janssen's Model.


INNEHÅLL
 • Lära dig genomföra en Nulägesanalys, från kartläggning till handlingsplan.
 • Kunskap om organisationsdiagnos och organisatoriska förändringsprocesser.
 • Rollen som handledare i processen.
   
UPPLÄGG
 • Modul 1. Två dagar. Nulägesanalys baserat på teorin Förändringens fyra rum.
 • Modul 2. En dag. Certifiering i Nulägesanalys.
   
Information om programstarter finns här
Certifiering

PERSONLIG DIALEKTIK


PERSONLIG DIALEKTIK
Genom att använda vårt verktyg Personlig dialektik får du fördjupad kunskap om individens olika sätt att se på sig själv, andra och på sin omvärld. Personlig dialektik kan användas för att förstå och ta tillvara på varandras olikheter och styrkor och därigenom förbättra kommunikationen. Verktyget passar utmärkt  i grupper såsom ledningsgrupper, styrelser och projektgrupper. Det kan även användas individuellt för personlig utveckling. Personlig dialektik kan framgångsrikt användas exempelvis vid ledar- och teamutveckling samt konflikthantering.

Utbildningsdagarna varvas med föreläsningar och workshops. Du kommer att få arbetsuppgifter att utföra mellan modulerna som följs upp digitalt. Mellan de två modulerna får du tillgång till verktyget för att träna, uppföljning sker digitalt. 

EXAMINATION
För att bli certifierad behöver du ha genomfört och klarat av de mellanliggande arbetsuppgifterna.

LÄNGD PÅ PROGRAMMET
 • 2 + 1 dagar.
PRIS
 • 18 000 kr exkl moms.
FÖRKUNSKAPER
Du ska vara certifierad i Introduktion till Janssen's Model.
 
INNEHÅLL
 • Lär dig genomföra Personlig dialektik, på individnivå och i grupp. 
 • Fördjupad kunskap om förändringsprocesser på invidinivå.
 • Individuell utveckling och ökad självkännedom. 
 • Kunskap om hur vi kan dra nytta av varandras olikheter och individuella styrkor konstruktivt.
 • Rollen som handledare i processen.
 
UPPLÄGG
 • Modul 1. Två dagar. Personlig dialektik baserat på teorin Förändringens fyra rum.
 • Modul 2. 1 dag. Certifiering i Personlig dialektik.

Information om programstarter finns här