CERTIFIERAD FÖRÄNDRINGSLEDARE


BLI CERTIFIERAD FÖRÄNDRINGSLEDARE
Som certifierad förändringsledare får du de bästa förutsättningarna att leda förändrings- och utvecklingsarbete. En framgångsrik förändring förutsätter att alla individer i en organisation har kunskap om och förståelse för förändringsprocesserna och vad de innebär. Du lär dig vad som sker med individer, grupper och organisationer vid förändring och utveckling. Som certifierad förändringsledare kan du framgångsrikt leda ett professionellt förändringsarbete som genomsyras av delaktighet och ett engagemang där ansvaret lyfts ut på individnivå.

Under programmet kommer du att få arbeta med case, såväl individuellt som i grupp. Utbildningsdagarna varvas med föreläsningar och workshops. I utbildningen ingår även individuella coachningstillfällen. Mellan utbildningstillfällena får du tillgång till verktygen för att träna på dem, uppföljning sker digitalt. Genom utbildningen blir du certifierad i och får tillgång till de tre grundläggande verktygen.

Som certifierad förändringsledare i Janssen' Model blir du medlem i vårt nätverk av certifierade handledare. Där får du även tillgång till support från erfarna handledare, workshops för vidareutveckling och erfarenhetsutbyte, samt en årlig större konferens. Mer information om detta får du när du kontaktar oss.

 
EXAMINATION
Som examinationsuppgift får du ett verklighetsbaserat case samt ett uppföljande kort teoriprov. Du behöver även ha tränat på de olika verktygen.


PROGRAMMETS LÄNGD 
 • 8 dagar (2 + 2 + 2 + 2 dagar). Hela utbildningen genomförs under sex månader.
   
PRIS
 • 58 000 kr exkl moms.
INNEHÅLL
 • Grundläggande kunskap om vad som sker med individer, grupper och organisationer vid utveckling och förändring.
 • Själv genomföra verktyget Introduktion till Janssen's Model. Verktyget hjälper dig att fånga och hantera både uppkomna situationer och eventuellt motstånd till förändring.
 • Lär dig genomföra en Nulägesanalys, från kartläggning till handlingsplan.
  Kunskap om organisationsdiagnos och organisatoriska förändringsprocesser.
 • Lär dig genomföra Personlig dialektik. Ett verktyg som ger fördjupad kunskap om våra olika sätt att se på oss själva, andra och vår omvärld. Kan användas för att förbättra kommunikationen och dra nytta av varandras olikheter och styrkor.
 • Coachning både på individ och gruppnivå, att leda medarbetare och ledare för ökad prestation och engagemang
 • Kotters 8 steg som modell i processarbetet som metod för förändringsledning

UPPLÄGG
 • Modul 1. Två dagar. Introduktion till teorin Förändringens fyra rum.
 • Modul 2. Två dagar, Nulägesanalys baserat på teorin Förändringens fyra rum.  
 • Modul 3. Två dagar. Personlig dialektik baserat på teorin Förändringens fyra rum
 • Modul 4. Två dagar. Processledning, verksamhetsstyrning och rollen som förändringsledare.
 • Modul 5. En dag. Examination och certifiering.

​Information om programstarter finns här

FÖR DIG SOM REDAN ÄR CERTIFIERAD

För dig som redan är certifierad i de tre grundläggande verktygen kan du bygga på med en modul och bli Certifierad Förändringsledare.

I den här modulen fyller vi på med förändringsledarskapet som sådant. Vi fördjupar oss i processledning, verksamhetsstyrning och förändringsledarrollen. Som certifierad förändringsledare kan du framgångsrikt leda ett professionellt förändringsarbete som genomsyras av delaktighet och ett engagemang där ansvaret lyfts ut på individnivå.

Utbildningsdagarna varvas med föreläsningar och workshops. Du kommer att få träna mellan modulerna, detta följs upp digitalt. 

EXAMINATION
För att bli certifierad genomför du ett case som slutprov.

PROGRAMMETS LÄNGD
2 + 1 dagar.

PRIS
16 000 kr exkl moms.
INNEHÅLL
 • Övergripande repetition på Nulägesanalysen och Personlig dialektik.
 • Coaching både på individ och gruppnivå, att leda medarbetare och ledare för ökad prestation och engagemang.
 • Rollen som förändringsledare.
 • Kotters 8 steg som modell i processarbetet som metod för förändringsledning.

UPPLÄGG
 • Modul 1. Två dagar. Processledning och verksamhetsstyrning. Rollen som förändringsledare.
 • Modul 2. En dag. Examination och certifiering.