En gemensam syn på ledarskapet

Vi har strävat efter, och uppnått, en fantastisk tillväxt och framgång på PE Accounting sedan starten 2011. Vi har vunnit och förtjänat DI’s Gazell-pris den senaste fem åren. Vi har lyckats tack vare att vi erbjuder en fantastisk produkt, som vi anser revolutionerar branschen, och för att vi både attraherar och utvecklar såväl engagerade som kompetenta medarbetare och ledare.

– Olle Rydqvist, VD, PE Accounting AB
Läs mer om företaget