Certifiering


BLI CERTIFIERAD FÖRÄNDRINGSLEDARE
Janssen's Model erbjuder ett kvalificerat certifieringsprogram inom förändringsledning. Genom att delta i utbildningen blir du certifierad förändringsledare och kan arbeta professionellt med våra verktyg, analysinstrument och hjälpmedel. För dig som redan är certifierad i de tre grundläggande verktygen kan du bygga på med modulen Förändringsledarskap och bli Certifierad Förändringsledare. Programbeskrivning


BLI CERTIFIERAD I ENSKILDA VERKTYG
Janssen's Model erbjuder ett grundläggande certifieringsprogram där du kan välja mellan tre olika verktyg som är baserade på teorin om Förändringens fyra rum. Genom att certifiera dig i ett eller flera av dem kan du arbeta professionellt med verktyget, modellen och hjälpmedlen. Programbeskrivningar
 • Introduktion till Janssen's Model. Utbildningen ger grundläggande förändringskunskap med utgångspunkt i teorin Förändringens fyra rum. Under programmet lär du dig att bygga upp modellen samt genomföra och handleda individer, grupper och organisationer.
   
 • Nulägesanalys
  Kartläggning och analys av en grupp eller organisation. Under din handledning arbetar deltagarna gemensamt fram en handlingsplan för förändring och utveckling, med mätbara mål som regelbundet följs upp och vidareutvecklas.
   
 • Personlig dialektik
  Dialektik betyder både samtalskonst och spänning mellan motsatser. Personlig dialektik är ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling samt för att förbättra kommunikation och samarbete mellan individer och grupper.
   

PÅBYGGNAD
Efter att ha gått certifieringsprogrammet för förändringsledare kan du bygga på med olika fördjupningar som ger spetskunskap. Påbyggnad finns inom nedanstående områden och erbjuds dig som är certifierad.
 • Sälj
 • Coachning
 • Ledarskap
 • Personlig utveckling
​BOKA